Gnissla eller pressa tänder
Tänderna i överkäken och underkäken har vanligtvis kontakt med varandra i sammanlagt ungefär en kvart per dygn. Kontakten sker framför allt när man äter och tuggar. Om man gnisslar eller pressar tänder har tänderna kontakt under betydligt längre tid. Det medicinska samlingsnamnet för tandgnissling och tandpressning är bruxism.

Med tandgnissling menas att underkäkens tänder gnider mot tänderna i överkäken. Då kan det uppstå ett gnisslande ljud. Det är framför allt i sömnen som man gnisslar tänder.

Tandpressning innebär att man biter eller håller ihop käkarna. Man kan pressa tänder både när man är vaken och när man sover. Om man gnisslar eller pressar tänder så gör man det oftast i intervall. Hur långa intervallen är och hur ofta de inträffar varierar väldigt mycket från person till person.

Att gnissla eller pressa tänder när man sover:
Det är inte helt klarlagt varför man gnisslar och pressar tänder när man sover. Det sker framför allt i vissa sömnstadier, speciellt när man går från djup till ytlig sömn. Tandgnisslingen och tandpressningen uppträder samtidigt med olika kroppsrörelser, förändringar i hjärnans aktivitet, ökad hjärtfrekvens, och förändringar i blodgenomströmningen.

Det finns flera faktorer som påverkar sömnens kvalitet och som kan göra att man gnisslar eller pressar tänder i sömnen, till exempel rökning, alkohol, stress, oro och snarkningar. I ovanliga fall kan tandgnissling under sömnen bero på neurologiska sjukdomar, läkemedel eller drogmissbruk.

Tandpressning på dagen:
Varför man pressar tänder på dagen är inte heller helt klarlagt. Anspänning och stress anses av många forskare vara en vanlig orsak.

Tandpressning kan ge olika besvär:
Om man pressar tänder får man ofta mer besvär än om man gnisslar tänder. Om man pressar samman käkarna ofta och länge så kan olika delar av käkarna bli överbelastade. Symtom som kan uppstå när man pressar tänder är:
• Ljud från ena eller båda käklederna när man öppnar och stänger munnen.
• Svårigheter att gapa stort.
• Trötthetskänsla eller värk i käkmusklerna. Det beskrivs ofta som träningsvärk i ansiktet på ena eller båda sidorna.
• Värk i käken när man gapar eller tuggar. Många tycker att tuggning av seg mat gör att det blir värre.
• Diffus ömhet eller värk i en eller flera tänder. Ofta flyttar sig värken mellan olika tänder.
• Dov, molande värk som ligger vid tinningarna eller över pannan. Ofta har man ont redan när man vaknar på morgonen.
• Spräckta tänder

När ska man söka vård?
Om man har besvär som man misstänker kan bero på att man gnisslar eller pressar tänder kan man ta kontakt med sin tandläkare.
Om man gnisslar eller pressar tänder på natten när man sover finns det ingen behandling som kan göra så att man slutar. Däremot finns det flera olika saker som man själv kan göra och som tandläkaren kan hjälpa till med för att lindra besvären.
Om man pressar tänder på dagen kan man bli av med problemen helt, men det kan ta lite tid. Man kan också få hjälp av tandläkaren med att lindra besvären.

Läs mer :
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Gnissla-och-pressa-tander/