Laserljuset appliceras i kontakt med normalfrisk hud. Känslig, eller skadad hud och öppna sår behandlas i icke-kontakt på ett avstånd av någon eller några centimeter. För att få en bra behandlingseffekt behöver laserljuset kunna genomtränga vävnaden och nå det område som är tänkt att behandlas.

När laserljus appliceras på hud eller vävnad absorberas, reflekteras, och sprids det åt flera håll. Ju längre ner i vävnaden desto svagare blir ljuset. Därför används en större energimängd laserljus vid behandling av exempelvis muskulatur och leder, i jämförelse med ett öppet sår.

En medicinsk laser används för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning, och verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden, alltså icke-invasivt.

Infraröda våglängder såsom 904 nm (superpulsat) och 808 nm har bäst inträngningsförmåga och används därför på djupt liggande problem. Denna typ av laserbehandling använder jag i lämpliga fall vid inflammationstillstånd i käkleden /tuggmuskulatur.

Lasrar med synliga våglängder så som 660 nm, har lägre inträngningsförmåga och används därför på ytliga problem, såsom ytliga senbesvär, hud eller sår. Laserbehandling av herpes och aftesår är mycket effektiv och påskyndar läkningen.

Var hittar jag mer infomation?
www.laser.se, här hittar du skrifter, studier, laserdebatt, kliniker osv. Se även Svenska Laser-Medicinska Sällskapet och LaserWorld, som är en internetguide för medicinsk laser. Se också dr Jan Tunérs artikel Laserterapi och vetenskap.