Utbildning:
Tandläkarexamen vid Tandläkarhögskolan i Stockholm 1975
Avancerad efterutbildning vid L.D Pankey Institute Miami,Florida USA pankeydentist.org

Förtroendeuppdrag:
Ledamot av Privattandläkarnas Centrala förtroendenämnd
”Fråga Tandläkaren” på www.ptl.se

Senaste kurs:
Dawson Academy Seminar: 8-9 september 2017 Stockholm
SACD – Swedish Academy of Cosmetic Dentistry – www.sacd.se
“Functional occlusion: science driven management”  John C. Kois, DDM, MSD
SPTF Stockholms Privattandläkarförenings kurs och studieresa till Svalbard och Tromsö

Tandläkare Elisabeth Philip och sköterska